Dr Ravi-Shanker Dr Ravi-Shanker Principal GP Dr Raana Dar Dr Raana Dar Salaried GP Dr Arrchana Skandalingam Dr Arrchana Skandalingam Salaried GP Dr Yanushka Patel Dr Yanushka Patel Salaried GP Dr Sangeeta Dr Sangeeta Salaried GP Dr Ewa Lindo Dr Ewa Lindo Salaried GP